วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันี้ไปเป็นวิทยากรรับเชิญ

งาปัจฉิมฯ นักเรียน ผช.ทพ. รุ่นที่10
เรื่องประสบการณ์ในการทำงาน

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เที่ยวภูทับเบิก


ชมตะวันที่ภูทับเบิก

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552
ฝนตกปรอยๆ ตอนหลังเลิกงาน พอกลับถึงบ้าน เห็น ชวนชม บานรับฝน จึงถ่ายเก็บไว้ดูเล่น สวยดีนะ มีหยดน้ำด้วย ทำให้รูสึกสดชื่น

ฝึกเขียน ยังไมคล่อง และไม่รู้จะเริ่มต้นยังยงัย ปรกติเป็นคนชอบถ่ายภาพเล่น ด้วยกล้องราคาถูกๆ ตัวหนึ่ง และเก็บภาพดอกไม้ที่บ้านไว้เชยชมมากมาย
รวมถึงภาพนี้เป็นจัดสวนหน้าบ้านด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วในบ้านมาจัดวางๆ

Glitter ตามอารมณ์ คิดถึง รูปการ์ตูน กล

Glitter ตามอารมณ์ คิดถึง รูปการ์ตูน กล